Debatt

Har under en längre tid kämpat för att få behålla en busstur från Köpmanholmen till Bjästa,
men det gick i stöpet 1:a,2:ra och 3:je gången.
Länstrafiken har gjort bort sig ,när de inte kollade upp vad de gjorde egentligen.
Men de kan visst få göra som de vill och vi ortsbor ska bara finna oss att se på följderna av
åtdragning.

De talar om att värna miljön,
Att folk ska åka mer kollektivt

Men det rimmar dåligt då de drar in bussar, ökar priser, fler som måste ta bilen........

Nu sedan 12/12 2010 har de dragit in en buss tur som gick 9.55 från Bjästa in till Örnsköldsvik,
så nu går det ingen buss på förmiddan från Köpmanholmen alls.
Men de har kvar taxituren, den kan man bara komma till Bjästa och sedan blir man kvar där!!!!
Vad ska man säga....ja säg det någon.
 

Länstrafiken som bestämmer, ja de tycker att jag ska läsa på och det har jag gjort och inte blir jag klokare för det.
Bussturer som går från Bjästa gynnar inte oss Köpmanholmsbor alls!!!

Men det struntar de i !!!!!!!!!

En som är väldigt besviken


 
Ö-viks hamn har hyllat och glatt sig åt att de har en isbrytare i deras farvatten,
men den kunde då inte bryta rännan själv här i holmen på fredagskväll.
Då hade de kallat på Tor Viking för att bryta upp isen.